RETAIL SHOP

JATRA MELA

60 KEMAL ATATURK AVENUE, DHAKA 1213Β 

Visit: πŸ“ JATRA

Β 

BOHU

204/B, BIR UTTAM MIR SHAWKAT SARAK, GULSHAN-TEJGAON LINK ROAD, DHAKA 1208.

Visit: πŸ“ BOHU

Β 

GODESHI

HOUSE 22, ROAD 19, BANANI, DHAKA 1213.

Visit: πŸ“ GODESHI

Β 

TABAQ COFFEE

HOUSE 22, CRYSTAL PALACE, ROAD 140, GULSHAN AVENUE, DHAKA 1212.

Visit: πŸ“ TABAQ COFFEE

Β 

A2, LEVEL 2, HOUSE 37, ROAD 2, DHANMONDI, DHAKA 1205

Visit: πŸ“Β TABAQ COFFEE

Β 

SHOP 5C 23, LEVEL 5, ZONE C, JAMUNA FUTURE PARK, DHAKA 1229

Visit: πŸ“ TABAQ COFFEE

Β 

THE BOOKWORM

JUSTICE SHAHABUDDIN PARK, GULSHAN, DHAKA 1212.

Visit: πŸ“Β THE BOOKWORM

Β